DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon heeft de ANBI-status. Dat houdt in dat  donaties onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost bij de belastingaangifte kunt opvoeren en dat wij van giften, nalatenschappen en erfenissen geen belasting at hoeven te dragen. 

KvK NH-noord  41239415

IBAN: NL 63 Rabo 0363222502

De Bevestiging relatie- en bedrijfsgegevens staat op naam van Stichting DierenOpvangCentrum Schagen e.o. Relatienummer 3420270, UBN2590439, vestigingsnummer 2843677

Fiscaal nummer: 0075.34.644L01

Jaarstukken 2017 inclusief bestuursverslag, beloningsbeleid en vooruitblik

Statuten inclusief doelstelling