NFDO

Als zelfstandige dierenopvangorganisatie heeft DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon zich aangesloten bij het NFDO.

De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is opgericht op 13 november 2014. De NFDO is ontstaan uit grote eensgezindheid onder onafhankelijke dierenopvangcentra ten aanzien van veel onderwerpen en de behoefte zich te verenigen in een landelijk platform. De leden staan voor het belang van de dieren, het voortbestaan van onafhankelijke dierenopvang organisaties en professionaliteit van de individuele organisaties en zijn bereid daadwerkelijk bij te dragen in zowel geld als tijd.

De belangrijkste pijlers van de NFDO zijn:

  •     Belangenbehartiging voor leden
  •     Kennisdeling en organisatorische ondersteuning
  •     Gemeenschappelijke inkoop
  •     Fondsenwerving
  •     Bewustwording politiek en publiek
  •     Voorlichting en educatie
  •     Monitoren van (wijzigingen) Nederlandse en Europese wetgeving