Schenken met belastingvoordeel

De Belastingdienst betaalt graag een deel van de gift. Als je ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is deze gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijg je een deel van de gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking.

Profiteer zelf of schenk het voordeel

Bepaal zelf de hoogte van de gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat van het belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Zo is er een keuze om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan DierenOpvang en DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te schenken.

Sinds 2014 hoeft er voor een periodieke schenking geen notariele akte meer opgemaakt te worden. Periodieke giften die zijn vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst, dus zonder tussenkomst van een notaris, zijn nu ook aftrekbaar voor de belasting.

Overeenkomst periodieke gift