Dim & Dum

Hun baasje was overleden en daarom zijn ze door familie samen afgestaan. 
Willen echt samen blijven. Zijn een groot binnenverblijf gewend maar zouden een ruime buitenvoliere meerde soortgenootjes best op prijs stellen. 

Lees hier meer over de gras parkiet. 

Omdat wij voldoende tijd willen inplannen voor een adoptie / kennismakingsgesprek maak je eerst een afspraak via:
0224-551818

adoptievoorwaarden , tarieven

 Wil of kun je niet adopteren maar wil je wel de dieren 

in de opvang ondersteunen dan kan dat hier in onze doneerbus.